Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 130-годишнината от учредяването на първата обществена библиотека в град Велико Търново и на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и сродните му права в работата на библиотеките и на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра „Библиотекознание“ и неин дългогодишен преподавател.

Велико Търново, 14-15 ноември 2019 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2020

ISSN: 1313-8138 (print); ISSN: 2683-0981 (online)     Сборникът в PDF

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib