Петнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на дигиталната конверсия на книжовното и културно-историческото наследство.

Велико Търново, 17-18 ноември 2016 г.

Съставители:
проф. дфн Иванка Янкова
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2017

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib