Национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации"

Регионална библиотека "Петко Р. Славейков" - Велико Търново

Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Деветнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на стратегии и партньорства между архиви, библиотеки и музеи за опазване и достъп на културно-историческото наследство. Отбелязва и 75-годишнината от рождението на проф. дфн Мария Младенова, една от основателите на катедра „Библиотекознание, библиография и научна информация“ и неин дългогодишен преподавател.

Велико Търново, 17-18 ноември 2020 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2021

ISSN: 2683-0981 (online)

Видеоматериали: приветствия и изказвания на участниците в конференцията

Списък с докладите от конференцията:
(заглавията са препратки за преглеждане/изтегляне на публикацията в PDF формат)

Прочети още...

Осемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 130-годишнината от учредяването на първата обществена библиотека в град Велико Търново и на темата за прилагането на библиотечното законодателство, авторското право и сродните му права в работата на библиотеките и на 70-годишнината от рождението на проф. д-р Елена Георгиева, една от основателите на катедра „Библиотекознание“ и неин дългогодишен преподавател.

Велико Търново, 14-15 ноември 2019 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
доц. д-р Калина Иванова
д-р Иван Александров

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2020

ISSN: 1313-8138 (print); ISSN: 2683-0981 (online)     Сборникът в PDF

Седемнадесета национална научна конференция с международно участие "Библиотеки - четене - комуникации", посветена на 190 години от рождението на отец Матей Преображенски – виден български възрожденец и просветител и на темата за детската книга и четенето в ранна детска възраст.

Велико Търново, 15-16 ноември 2018 г.

Съставители:
доц. д-р Александър Ковачев
д-р Иван Александров
доц. д-р Калина Иванова

Народна библиотека „П. Р. Славейков" - Велико Търново, 2019

ISSN: 1313-8138     Сборникът в PDF

 


Партньори:

 

            banner softlib