Адрес:
5600 Троян
пл. "Възраждане"
НЧ "Наука" - Библиотека

За контакти - Ваня Давидова
Тел. за  връзка: 0670 / 64323
E-mail:
biblioteka_tr@abv.bg

      Библиотеката при НЧ "Наука" - Троян е основана през 1892 г. по инициатива на Ганко Семерджиев и с активното съдействие на троянските учители. С нея се поставя и началото на Народообразователно дружество "Наука" (учредено година по-късно) - днешното читалище.
     С щедро дарение на троянския индустриалец Петър Кинов Балевски през 1919 г. за библиотеката е построена самостоятелна сграда.

   В библиотеката близо четири десетилетия работи поетът Симеон Гатев, на когото се дължи и първоначалната й уредба.
     Днес библиотеката разполага с фонд около 118000 библиотечни документа, с който обслужва близо 2000 читатели от града и общината. Притежава уникална краеведска картотека. Библиотеката съхранява ценни периодични издания от края на XIX и XX в. - "Мисъл", "Златорог", "Сборник народни умотворения", "Списание на българското археологическо дружество" и др.

Успешен опит:

     С проект по програмата "Обществен форум" на ФРМС, финансиран от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) и Община Троян е подобрена материалната база на библиотеката и започва изграждане на автоматизирана система за обслужване на библиотечните дейности.

     Библиотеката предоставя три компютризирани читателски работни места с неограничен безплатен интернет достъп.

Издания на библиотеката:

*  Ламар. 1973г. (съст. Т. Лилова);
Христо Радевски. 1973 г. (съст. Т. Лилова);
*  Екатерина Ненчева. 1885-1985 г. (съст. Т. Лилова, В. Давидова);
*  Иван Хаджийски. 1987 г. (съст. В. Давидова);
*  25 години музей на народните художествени занаяти в Троян. 1987 г. (съст. В. Давидова);
*  Театърът в Троян. 1998 г. (авт. В. Давидова)