Ценоразпис

 Списък на платените услуги на
Регионална библиотека "П. Р. Славейков"


 Цена на административната услуга „Издаване на регистрационна карта",
валидна от датата на издаване до същата дата на следващата година1

Ученици до IV клас 2,00 лв.
Ученици от V до XII клас 4,00 лв.
Пенсионери и хора в неравностойно положение 4,00 лв.
Всички останали читатели 6,00 лв.
Месечна читателска карта 2,00 лв.

 При регистриране на група от 5 човека всеки заплаща 50% от редовната цена на годишната лична читателска карта. За група се счита и всяко семейство. При регистриране на цялото семейство, всеки член на семейството заплаща 50% от редовната цена за издаването ѝ в зависимост от категорията, в която попада.

  

Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали
от закъснели читатели по чл. 49-53 от „Правилата
за обслужване на потребителите на РБ „П. Р. Славейков"1

Невръщане на библиотечен документ в определения срок 0,01 лв. за всеки
пресрочен ден
Предупредително писмо по образец Пощ. такса
Второ писмо с обратна разписка Пощ. такса

  

Цени на други услуги, не попадащи в обхвата на чл. 51, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от ЗОБ1

Наименование на услугата Размер
в лв.
Мярка
Дубликат за загубена читателска карта 1,00

Изготвяне на презентационни материали:

  • печатни (дипляна, покана – до А4, плакат – до А3)
    с проект на заявителя

(цената не включва сканиране и печат)

10,00 макет
  • презентация в PowerPoint, с проект на заявителя

(цената не включва сканиране)

10,00 всеки започнат блок
от 20 слайда
Изготвяне на печатни материали (брошури, вестници, книги и др.) по договаряне

Използване на техника за озвучаване и мултимедийни презентации

(с техниката оперира служител на библиотеката)

100,00 започнат блок
от 4 часа

 

 Цени на услуги, попадащи в обхвата на чл. 52 от ЗОБ2

Наименование на услугата Размер в лв. Мярка
Писмени справки – Чл. 52, ал. 1–2 от ЗОБ 0,15 на включено заглавие
За книги, получени по МЗС и връщането им като пощенска пратка – Чл. 52, ал. 3 от ЗОБ Пощенска такса
Копирни услуги (текст) – формат А4 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ 0,10
0,15
едностранно
двустранно
Копирни услуги – формат А3 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ 0,20
0,30
едностранно
двустранно
Копия на документи, издадени преди 1878 г. – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ 1,00
2,00
едностранно
двустранно
Копия на документи от 1878 до 1944 г. – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ 0,50
1,00
едностранно
двустранно
Звукозаписи – за 1 мин. полезен запис – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
  • Обикновена поръчка
0,10 5 дни
  • Бърза поръчка
0,15 1 ден
Разпечатка на принтер - Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
(на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката)
  • Черно
А4 - 0,20
А3 - 0,40
страница
  • Цветно, запълване до 20 %
А4 - 1,00
А3 - 2,00
страница
  • Цветно, запълване над 20 %
А4 - 4,00
А3 - 8,00
страница
Сканиране формат до А4 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ 0,20 страница
Сканиране (заснемане) формат над А4 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
(само в Централна сграда)
0,50 страница
Запис на информация на електронен носител CD/DVD – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
(предоставят се от библиотеката)
2,00 брой

  

1 Съгласно Заповед N 3/02.01.2019 г., в сила от 02.01.2019 г.

2 Съгласно Заповед N 2/02.01.2019 г., в сила от 02.01.2019 г.

Наименование на услугата

Размер в лв.

Мярка

 

Писмени справки – Чл. 52, ал. 1–2 от ЗОБ

0,15

на включено заглавие

 

За книги, получени по МЗС и връщането им като пощенска пратка – Чл. 52, ал. 3 от ЗОБ

Пощенска такса

 

Копирни услуги (текст) – формат А4 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ

0,10
0,15

едностранно
двустранно

 

Копирни услуги – формат А3 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ

0,20
0,30

едностранно
двустранно

 

Копия на документи, издадени преди 1878 г. – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ

1,00
2,00

едностранно
двустранно

 

Копия на документи от 1878 до 1944 г. – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ

0,50
1,00

едностранно
двустранно

 

Звукозаписи – за 1 мин. полезен запис – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ

·         Обикновена поръчка

0,10

5 дни

 

·         Бърза поръчка

0,15

1 ден

 

Разпечатка на принтер - Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
(на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката)

·         Черно

А4 - 0,20
А3 - 0,40

страница

 

·         Цветно, запълване до 20 %

А4 - 1,00
А3 - 2,00

страница

 

·         Цветно, запълване над 20 %

А4 - 4,00
А3 - 8,00

страница

 

Сканиране формат до А4 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ

0,20

страница

 

Сканиране (заснемане) формат над А4 – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
(само в Централна сграда)

0,50

страница

 

Запис на информация на електронен носител CD/DVD – Чл. 52, ал. 5 от ЗОБ
(предоставят се от библиотеката)

2,00

брой

 

 


Партньори:

 

                  banner softlib   Logoslogan-BG   Investbank logo   logo-jooble