Такси

 Списък на платените услуги на
Народна библиотека "П. Р. Славейков"


 

Наименование на услугата

в лева

за срок

1

Записване на читатели

Ученици до IV клас

2,00

12 месеца

Ученици  от V – XII клас

4,00

12 месеца

Студенти

5,00

12 месеца

Пенсионери и инвалиди

2,00

12 месеца

Всички останали читатели

6,00

12 месеца

Едномесечна

2,00

 

Еднодневна

1,00

 

Дубликат за загубена читателска карта

1,00

 

2

Пощенски разноски и обезщетения за събиране на библиотечни материали от закъснели читатели

Предупредително писмо по образец

Пощ. такса

Второ писмо с обратна разписка

Пощ. такса

За книги, получени по МЗС и връщането им като пощенска пратка

Пощ. такса

За невърната в срок книга

0,01

за всяка книга за всеки просрочен ден

3

Библиографски и информационни услуги

Писмени справки

0,15

на включено заглавие

Копирни услуги – формат А4

0,10

едностранно

0,15

двустранно

Копирни услуги – формат А3

0,20

едностранно

0,30

двустранно

Копия на библиотечни документи от дигитализирани издания преди 1878 година.

1,00

едностранно

2,00

двустранно

Копия на библиотечни документи от 1878 до 1945 г.

0,50

едностранно

1,00

двустранно

4

Компютърни услуги

Разпечатка на принтер:

(на бяла офсетна хартия 80 гр/м2, предоставена от библиотеката)

– черно

A4 – 0,20

страница

A3 – 0,40

– цветно, запълване до 20%

А4 – 1,00

страница

А3 – 2,00

– цветно, запълване над 20%

А4 – 4,00

страница

А3 – 8,00

Сканиране формат до А4

0,20

страница

Сканиране (заснемане) формат над А4 (само в Централна сграда)

0,50

страница

Запис на информация на електронен носител CD/DVD (предоставят се от библиотеката)

2,00

брой

Изготвяне на презентационни материали:

– печатни (дипляна, покана – до А4, плакат – до А3) с проект на заявителя

(цената не включва сканиране и печат)

10,00

макет

–презентация в Power Point, с проект на заявителя

(цената не включва сканиране)

10,00

всеки започнат блок от 20 слайда

Изготвяне на многостранични материали (брошури, вестници, книги и др.)

по договаряне

Използване на техника за озвучаване и мултимедийни презентации

техниката оперира служител на библиотеката)

100,00

започнат блок от 4 часа

5

Звукозаписи – за 1 минута полезен запис:

Обикновена поръчка

0,10

5 дни

Бърза поръчка

0,15

1 ден

 

Таксите са определени със заповед №1 от 02.01.2013 г. на основание Решение на Общински съвет Велико Търново № 68 от 28.12.2011 г., чл. 68, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги и чл. 2 и 3 от Правилника за обслужване на читателите от 02.01.2013 г.

 


Партньори:

 

                  banner softlib   Logoslogan-BG   Investbank logo   logo-jooble