MobiReel

Logo MobiReel large-01                                                      Eu-logo-NEW

Mobireel – Мобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро филми

Програма Еразъм+, KA220-VET – Партньорства за сътрудничество в професионалното образование и обучение

Резюме

Дигитализирането на филми и видеокасети е предизвикателство в няколко аспекта.

Първо, има много формати на видеокасети и филми. Ако разглеждаме видеокасети, можем да започнем от най-старите квадруплексни видеоленти, 2" формати, да преминем през тип C и B 1" формати и Betacam 1/2" ленти и да стигнем до домашни видео касети като VHS, това е само извадка от цял набор от исторически съществуващи видеокасети. Има и много филмови формати на ретро филми – 60 мм, 70 мм, 35 мм, 16 мм, 8 мм и други. На много колекции и архиви им липсва не само оборудване за дигитализиране на техните колекции, но и оборудване за възпроизвеждане и преглед на съдържанието.

Второ, според експерти от изследователската служба на Европейския парламент само 14% от съществуващите филми са в архиви и само 1,5% са дигитализирани. Възможно е през последните няколко години процентите да са се увеличили, но партньорите по проекта са идентифицирали в своите местни търсения, че не повече от 8% от каталогизираните елементи са били дигитализирани. Като се има предвид, че много единици все още са извън обществените архиви, процентът на дигитализация на филми и ленти е дори нисък.

Липсата на обучен персонал в малките организации води до липса на способност за дигитализиране на филми и ленти.

Специална част от филмовите филми и видеокасети са т. нар. "домашни филмови формати" или непрофесионални филмови формати. Тук можем да включим форматите 8 mm и Super 8 mm. Те се нуждаят от по-евтини камери и проектори и са широко разпространени от 1940 г. до 1980 г. 16 mm филми, като технология със средна цена (между 8 mm и 35 mm формати), също могат да бъдат включени в сферата на домашните филми.

Относно видеокасетите, VHS и H-VHS. Защо тези филми са важни? Много исторически места, традиции, етнографски обекти, събития (концерти, срещи и др.) са записани в такива формати. Губейки тези артефакти от "домашно кино", ние губим голяма част от нашата история и културно наследство. Повечето от държавните архиви събират професионални формати като 35 mm филмови формати, а не 8 mm формати.

Проектът „Мобилно нискобюджетно дигитализиране на ретро филми“ (MobiReel) е насочен към хоризонталния приоритет „Адресиране на цифровите трансформации чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет" чрез "използване на цифрови технологии в образование, обучение, младежки дейности за преподаване, учене, оценка и ангажираност“ и чрез „преход към цифрови технологии и образование".

Проектът ще подготви система за управление на обучението (LMS), онлайн инструменти за оценяване, цифрови филми и т.н. които да са в съответствие с днешните тенденции в дигиталното образование;

Подходът за обучение по проекта се основава на изискванията за ПОО.

Прочети още...

DigiPrior

DigiPrior logo 2-bez fon   Eu-logo-NEW 

ПроектDigiPrior

Приоритети в дигитализацията на книги, документи, снимки и съвременни подходи за популяризиране на дигитализираните материали

Уеб платформа: https://digiprior.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/DigiPrior

 

Прочети още...

Tech.Library

TechLibrary logo color      Erasmus Logo 1

Проект Tech.Library

Подобряване на услугите на публичните библиотеки за потребители с увредено зрение чрез ИКТ инструменти и обучение

Уеб-платформа: https://www.tech-library.eu/

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/ErasmusTechLibrary

Видеоматериали: https://www.youtube.com/@techlibrary5509

 

Изтегли всички езикови версии на практическия наръчник на проекта

Click to view all language versions/ Кликни, за да видиш всички езикови версии

 

Мултиплициращ семинар/Multiplier event

Click to view the article / Кликни, за да видиш статията

Прочети още...

Biblio

 

logo Erasmus+ERASMUS+ Проект "BIBLIO"


logo project BIBLIO

Европейска програма: Erasmus + К2: Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

612411-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA2-SSAПроектът „BIBLIO: Boosting digital skills and competences for librarians in Europe“ е насочен към придобиването на професионална квалификация и на цифрови умения на библиотечните специалисти, чрез създаване на система за оценка на знанията и уменията, възмомжностите за обучение, както и валидирането и признаването на придобити такива.

Проект BIBLIO обединява 10 партньори от пет държави, като в партньорската мрежа участват секторни организации - национални и международни библиотечни мрежи и организации; VET доставчици /ЦПО/, университет и две европейски мрежи в областта на цифровите умения и библиотечните специалисти.

Координатор: Алтео Валентини

Координатор от страна на УниБИТ: проф. дфн Иванка Янкова

Партньори:

  • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO – BARI, ITALY
  • ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE – ROME, ITALY
  • EUROPEAN GRANTS INTERNATIONAL ACADEMY SRL- FOLIGNO, ITALY
  • CENTER FOR VOCATIONAL TRAINING TO UNIVERSITY OF LIBRARY STUDIES AND INFORMATION TECHNOLOGIES – SOFIA, BULGARIA
  • GLOBAL LIBRARIES BULGARIA FOUNDATION – SOFIA, BULGARIA
  • SIA DMG – RIGA, LATVIA
  • KULTURAS INFORMACIJAS SISTEMU CENTRS – RIGA, LATVIA
  • HELLENIC OPEN UNIVERSITY – PATRAS, GREECE
  • ALL DIGITAL AISBL – BRUXELLES, BELGIUM
  • Public libraries 2030 - BRUXELLES, BELGIUM

За повече информация следете уебсайта на проекта https://www.biblio-project.eu/

И страницата в социалните мрежи: https://www.facebook.com/DigitalBiblio

Времетраене на проекта: 36 месеца.

 

G-Book 2

G-Book Logo RGB

G-BOOK 2
European teens as readers and creators in gender-positive narratives

Европейските тийнейджъри като читатели и творци в полово-позитивни разкази

 

уебсайт: www.g-book.eu

facebook: www.facebook.com/genderidentitybooks

БЮЛЕТИН 1

БЮЛЕТИН 2: ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИ

БЮЛЕТИН 3: ЦЕРЕМОНИЯ ПО НАГРАЖДАВАНЕ

БЮЛЕТИН 4 : ПУБЛИКУВАНЕ НА НАГРАДЕНИТЕ РАЗКАЗИ

Прочети още...

 


Партньори:

 

            banner softlib