asenevci-vastanie

KОНКУРСЪТ ПРИКЛЮЧИ

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
РЕГИОНАЛНА НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „П. Р. СЛАВЕЙКОВ”
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОРГАНИЗИРАТ КОНКУРС

за детско-юношеско творчество в областта на изобразителното изкуство и литературата

 ПОСВЕТЕН НА ПРАЗНИКА НА ГРАДА – 22 МАРТ
И 830 ГОДИНИ ОТ ВЪСТАНИЕТО НА АСЕН И ПЕТЪР

под наслов „Моят роден град”

 ТЕМА: „Създателите на Втората българска държава”

 

С Т А Т У Т

 

 ЦЕЛ: Насърчаване на вътрешна потребност за творческа и индивидуална изява на децата и учениците, чрез интересна и привлекателна за тях тема.

 РЕГЛАМЕНТ: 

 1. Раздел „Изобразително изкуство“: 

Подтеми: „Прослава на Асеневци”, „Свобода и величие”, „Аз в един вълшебен град“.

В конкурса могат да участват деца и ученици от предучилищна възраст до XII клас, разделени в следните възрастови групи:

I група – предучилищна възраст;

II група – I – IV клас;

III група - V – VIII клас;

IV група - IX – XII клас;

V група – деца със специални образователни потребности.

 Условие за участие:

Всеки участник представя само по ЕДНО произведение, като може да използва всички видове живописни, графични и приложни техники върху лист, с размер: за предучилищна възраст – формат А4, за останалите – 35 х 50 см, без паспарту.

Всяка творба трябва да е придружена от следната информация : трите имена на ученика, възраст/клас, детска градина/училище, прикрепена в долния десен ъгъл на лицевата страна.

На гърба на рисунката да е записан телефон за контакт.

Всички произведения ще бъдат експонирани във филиалите на РНБ „П. Р. Славейков”, а най-добрите рисунки –в централната сграда на библиотеката. Творбите не се връщат.

 

2. Раздел „Литература“:

Подтеми: „Търновград – средновековна столица”, „За да предвидим бъдещето, трябва да знаем миналото”, „Аз в един вълшебен град“.

Участници:

I група – V – VIII клас;

II група - IX – XII клас.

Всеки участник може да представи:

- за поезия – до две стихотворения;

- за есе – едно, до две печатни страници.

 

Всяка конкурсна творба трябва да е придружена от информация, съдържаща: трите имена на автора, училище, клас, телефон за контакт.

Конкурсът е индивидуален.

Компетентно жури в отделните категории ще извърши подбор по предварително зададени критерии.

Във всяка група ще бъде присъдено I-во, II-ро и III-то място.

Отличените деца и ученици ще получат предметни награди и благодарствена грамота за участие, а техните преподаватели – грамота за добра педагогическа работа.

Отличените творби в раздел "Литература" ще бъдат публикувани на сайта на библиотеката: www.libraryvt.com.

Краен срок за изпращане на творбите – до 14 ч., на 27 февруари 2015 г. в сградата на Общински детски комплекс, на бул. „България“ № 24, стая 213.

 

Творбите, които не отговарят на условията по статута, не се допускат до журиране.

 

Тържеството по награждаване на отличените произведения ще се състои на 19.03.2015 г. от 17,30 ч. в Централна сграда на РНБ „П. Р. Славейков”, ул. "Иванка Ботева" № 2.

Изложбата ще бъде експонирана до 17.04.2015 г.

Изтегли СТАТУТ на конкурса в PDF.

Сподели

Културен календар

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР НА

 РНБ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2020 г.

www.libraryvt.com ;prs@libraryvt.com

  

Съгласно заповед № 18/09.03.2020 на директора на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“ и на основание Заповед на Министъра на здравеопазването № РД-01-117/08.03.2020 г., чл. 63 от Закона за здравето и регистрираните случаи на COVID-19 на територията на Република България и Заповед № РД-22-389/09.03.2020 г. на Кмета на Община Велико Търново, до второ нареждане се преустановяват всички планирани културни мероприятия с ученици и възрастни читатели на територията на Регионална библиотека „Петко Р. Славейков“.

3 октомври /четвъртък/, 18:00 ч.

Откриване на изложба фотографии на В. Ставрев.

 

Място на провеждане:
 Фоайе на РБ „П. Р. Славейков“ , ул. „Иванка Ботева“ 2

 

4 октомври /петък/, 17:00 ч.

Историкът и политик проф. Веселин Методиев представи  последната си книга „Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел”. Модератор на срещата е проф. М. Палангурски

Място на провеждане:
Читалня на РБ „П. Р. Славейков“ , ул. „Иванка Ботева“ 2

 

 

8 октомври /вторник/, 15:00 ч.

Връчване на наградите на най-четящите деца от лятната кампания за насърчаване на четеното „Ела в библиотеката“.

Място на провеждане:
Фоайе на РБ „П. Р. Славейков“ , ул. „Иванка Ботева“ 2

 

22 октомври /вторник/, 17:30 ч.

Представяне на „Чудовището“ - роман на Владимир Зарев и Издателска къща „Хермес“

Място на провеждане:
Читалня на РБ „П. Р. Славейков“ , ул. „Иванка Ботева“ 2

 

28 октомври /понеделник/, 11:00 ч.

Изложба на Регионален държавен архив – Велико Търново

Място на провеждане:
Фоайе на РБ „П. Р. Славейков“ , ул. „Иванка Ботева“ 2

 

31 октомври /четвъртък /, 11:00 ч.

Откриване на изложба на РБ „П. Р. Славейков“ - Велико Търново - по повод 130 годишнината от учредяването на първата обществена библиотека в град Велико Търново

Място на провеждане:
Изложбени пана пред ФИИ, Велико Търново

 


Партньори:

 

                  banner softlib   Logoslogan-BG   Investbank logo   logo-jooble