На вашето внимание - безплатни електронни ресурси

     Една от функциите на библиотеките от самото им създаване до наши дни е да опазват книжовното богатство на нацията, нейното културно наследство, както и да го предоставят на следващите поколения - било за научно-изследователски цели или за да удовлетворят любознателността на обществото.

DV     Регионалната библиотека в своята 140-годишна история стриктно спазва това свое задължение и се възползва максимално от съвременните технологични възможности, за да направи съдържанието на своите богати фондове достояние на научната аудитория и широката общественост. Следвайки своята стратегия за дигитализация на библиотечните документи, ние създадохме и непрекъснато обогатяваме Дигиталната културна съкровищница "Север +". В нея участват със свои колекции редица институции от Централна и Северна България, както и библиотеката в гр. Брашов, Румъния.

     Понастоящем можем да предложим на вашето внимание над 1300 заглавия на книги, основно от периода на българското Възраждане. Освен за специалистите изследователи - езиковеди, литератори, историци и др., този фонд предоставя уникален шанс на всеки българин да се докосне до корените на своя език, писменост и култура, да се потопи в духа на XIX век, да съпреживее подема на просветното дело. Тук ще откриете първото издание на прочутия "Буквар с различни поучения" на д-р Петър Берон, по-известен като "Рибния буквар". Ще се запознаете с първия превод на "Берлинский договор и неговата основа Св. Стефанский прелиминарен договор". Не е подмината и особено дискутираната тема днес - "Гигиена /наука за сохранение на здравието/". За принудително затворените вкъщи дядо Славейков препоръчва своята "Готварска книга или Наставления за всякакви гозби според както ги правят в Цариград и разни домашни справи", поразително актуална и в днешната българска кухня. 

 

     За любителите на периодични издания сме приготвили близо 300 заглавия на вестници и списания, в голямата си част издавани в периода от Освобождението до 1944 г. Зад това на пръв поглед не особено внушително число се крият стотици годишнини, десетки хиляди броеве и стотици хиляди страници, с внимание и грижа сканирани и обработени от нашия Дигитален център. В качеството си на Трето национално хранилище на периодичните издания на България Регионалната библиотека притежава уникален информационен масив с непреходна историческо-изследователска стойност. Не малка част от съхраняваните заглавия вече са библиографска рядкост, други - регионална преса, единични листи, юбилейни броеве - представляват особено ценни извори за краеведски проучвания. Една "малка" подробност - само тук можете да проследите течението на "Държавен вестник" от самото му начало (28.07.1879 г.) до първите години на XX в. (засега).

     Ще оставим на вас да откриете и други интересни попадения в нашите колекции - картини на нашия съгражданин Илия Петров, документален архив на недвижими паметници на културата във Велико Търново, както и да се запознаете чрез серия фотоси с бита и обичаите на различните групи на ромския етнос.

     За да ви улесним в търсенето, предвид спецификата на изписване, сме подготвили за вас извадки (подредени по азбучен ред) със заглавията на книгите и периодичните издания, намиращи се в Дигиталната библиотека:

Книги (PDF)

Периодични (PDF)

     Търсещите литература от по-нови времена бихме могли да се заинтригуваме с допълнителната функционалност в нашия онлайн каталог: всяко налично заглавие, за което се открие дигитализирано копие някъде в интернет пространството, получава препратка "Чети онлайн". Последването ѝ отвежда посетителя до съответния сайт, където може да използва електронно копие на търсената книга.

     Важно! Споменатите дигитални копия, сочени от препратки "Чети онлайн", не са създадени и не се съхраняват в техническата инфраструктура на Регионалната библиотека. Те са резултат от индивидуални инициативи на потребители на глобалната мрежа.

Достъп до Дигиталната културна съкровищница "Север +":http://sever.libraryvt.com/

Достъп до онлайн каталога на библиотеката:https://opac.libraryvt.com/

Сподели

 


Партньори:

 

            banner softlib